لینک های دسترسی

Breaking News

رد شرکت زنان عريستان سعودي درانتحابات بلدي - 2004-10-11


وزيرداخله عريستان سعودي ميگويد محتمل بنظر نميرسد زنان آنکشور بتوانند درانتحابات بلدي سال آينده، که نخستين درنوع اش درآن کشورسلطنتي خواهد بود، راي بدهند. شهزاده نايف، بعداز انجام مذاکرات امنيتي در کويت بروز يکشنبه گفت فکر نمي کند زنان در انتخابات سه مرحله اي شرکت نمايند که قرار است به تاريخ ده فبروري در رياض آغاز گردد. در ماه های مارچ و اپريل راي گيري در ساير مناطق عربستان سعودي صورت خواهد گرفت. ناظرين ميگويند انتخابات جز پاسخ احتياط آميز حکومت عربستان سعودي به تقاضا ها براي تغييرات سياسي و اجتماعي در عربستان سعودي است.

XS
SM
MD
LG