لینک های دسترسی

ملل متحد روي بي نظمي در انتخابات افغانستان تحقيق ميکند - 2004-10-12


ملل متحد ميگويد که در مورد ادعا هاي بي نظمي در انتخابات رياست جمهور افغانستان تحقيق خواهد کرد.

ملل متحد روز دوشنبه از دو متخصص نام برد که رهبري بررسي را بعهده بگيرند و علاوه کرد که اتحاديه اروپا شخص سوم را معرفي خواهد کرد.

هنگاميکه راي دهي بروز شنبه جريان داشت اکثر کانديدان از بي نظمي ، شکايت نمودند با وجوديکه يک تعداد از انها از آن زمان تا کنون از تهديد براي مقاطعه صرف نظر کرده اند.

يونس قانوني ، رقيب عمده حامد کرزي گفت که وي نتايج انتخابات را بعد از تحقيق و بررسي قبول ميکند.

مامورين انتخابات افغانستان گفتند شمارش آرا که، بخاطر اتهامات جعلکاري متوقف شده است در اخر همين هفته آغاز خواهد شد.

در عين زمان يک هيلکوپتر که صندوق هاي راي را حمل ميکرد روز سه شبنه در ولايت شمال شرقي بدخشان در يک منطقه پربرف مجبور به فرود امدن شد اما کسي درين جريان زخمي نشده است.

XS
SM
MD
LG