لینک های دسترسی

Breaking News

شمارش آرا در کابل و تعدادي از ولايات افغانستان امروز آغاز شد و به طور نمايشي ده صندق در زون مرکزي واقع در تپه تاج بيک کابل شمارش شده و تهيه آن در يک فهرست ثبت گرديد - 2004-10-14


شمارش آرا در کابل و تعدادي از ولايات افغانستان امروز آغاز شد و به طور نمايشي ده صندق در زون مرکزي واقع در تپه تاج بيک کابل شمارش شده و تهيه آن در يک فهرست ثبت گرديد

XS
SM
MD
LG