لینک های دسترسی

Breaking News

روش پرخاشگرانه  محافظين  شخصي حامد کرزي در افغانستان - 2004-10-14


وزارت خارجه ايالات متحده ميگويد گزارشهاي ميرسد که بعضي از محافظين يک شرکت خصوصي امريکائي که از حامد کرزي رئيس دولت انتقالي افغانستان حفاظت ميکنند روش پرخاشگرانه دارند.

ريچارد بوچر نطاق وزارت خارجه ايالات متحده روز چهار شنبه گفت مامورين ايالات متحده به اين مساله با مطرح کردن آن با محافظين و مامورين شرکت امنيتي دين کارپ رسيدگي کرده اند.

نطاق وزارت خارجه مثالي از روش پرخاشگرانه آنها ارائه نکرد وي گفت مامورين ايالات متحده عقيده دارند که تمام مؤسسات امنيتي ايالات متحده در افغانستان وظيفه فوق العاده انجام داده اند. نطاق وزارت خارجه ايالات متحده به مضموني در روزنامه نيو يارک تايمز جواب ميداد که روز چهار شنبه تحت عنوان سيماي خوفناک امريکا نشر گرديد اين مضمون ميگويد محافظين شرکت هاي خصوصي دين کارپ مجبور نيستند عين فشاري را قبول کنند که عساکر در جنگ مي نمايند.

XS
SM
MD
LG