لینک های دسترسی

Breaking News

دفاع  صداي امريکا از نشرات راديو  ساوا - 2004-10-14


مامورين هيات اجرائيه نشرات راديوئي از راديوي عربي زبان ساوا عليه انتقاد هاي که در يک مسوده گزارش مفتش عمومي وزارت خارجه ايالات متحده درج گرديده قوياً دفاع کرده اند.

کينيت تاملنسن رئيس هيات اجرائيه و نورمن پاتس عضو اين هيات روزچهار شنبه به کارمندان اين راديو نوشتند راديو ساوا بعضي از مهمترين دست آورد هاي را در تاريخ نشرات بين المللي بدست آورده است. آنها گفته اند اين نشرات که دو سال از آن ميگذرد اعتبار بي سابقه را در بين شنوندگان در شرق ميانه کسب کرده است. مسوده اين گزارش رعايت منشور صداي امريکا را که ميگويد سياستهاي ايالات متحده را بايد واضح و مؤثردر مذاکرات مسؤلانه ارائه دارد مورد سوال قرار داده است.

راديو ساوا بر خلاف پروگرامهاي ساير نشرات راديوئي هيات اجرائيه مثل صداي امريکا موسيقي را نسبت به خبر ها بيشتر نشر ميکند.

ريچارد بوچر نطاق وزارت خارجه ايالات متحده گفت نميتواند بر آنچه تبصره نمايد که بحيث سند مقدماتي خوانده شده که گفت براي انعکاس هراسهاي بعضي از مامورين تجديد نظر شده که معيار هاي نا درست شايد براي قضاوت بر اين راديو بکار برده شده باشد.

XS
SM
MD
LG