لینک های دسترسی

Breaking News

قتل پنج نفر در انفجاري در ولايت پکتيکا - 2004-10-18


انفجاري در جنوب شرق افغانستان باعث قتل پنج نفر ملکي، بشمول يک کارمند انتخابات شد.

يک نطاق کميسيون مشترک انتخاباتي افغانستان و ملل متحد ميگويد آله منفجره بر يک موتر آن کميسيون در ولايت پکتيکا، نزديک سرحد پاکستان اصابت نمود.

علت انفجار هنوز واضح نشده است.

در عين زمان، در حاليکه آراي اولين انتخابات رياست جمهوري شمار ميشود تفاوت آرا بين حامد کرزي، رئيس دولت انتقالي افغانستان و رقبايش وسيعتر گرديد.

مامورين ميگويند حامد کرزي ۶۲ فيصد آرايي را که تا بحال شمار شده کسب کرده است آنها ميگويند که يونس قانوني وزير سابق معارف کمتر از ۱۸ فيصد آرا را گرفته است نتايج نهائي تا اواخر ماه جاري توقع برده نميشود.

يک هيئت متخصصين انتخابات ملل متحد شکايات در مورد راي دادن متعدد توسط راي دهندگان و ساير بي نظمي ها را تحت غور قرار داده است.

XS
SM
MD
LG