لینک های دسترسی

Breaking News

حامد کرزي برنده انتخابات رياست جمهوري بنظر ميرسد - 2004-10-19


در حاليکه بيش از ثلث آرا شمار شده چنين بنظر ميرسد که حامد کرزي، رئيس دولت انتقالي افغانستان در دور اول انتخابات برنده ميشود.

در حالي که بيش از دو مليون راي شمار شده بود حامد کرزي ۶۴٫۴ فيصد آرا را کسب کرده است او به کمي بيشتر از ۵۰ فيصد آرا ضرورت دارد تا از دور دوم انتخابات جلوگيري نمايد.

حامد کرزي از قوم پشتون است ولي چون دو معاون خود را از اقوام هزاره و تاجک انتخاب کرد، در بين ساير اقوام نيز پشتيباني کسب نمود.

يونس قانوني رقيب عمده اش از قوم تاجک تا بحال ۱۶٫۶ فيصد آرا را کسب کرده است.

يونس قانوني ادعا کرده که در راي گيري تقلب، بشمول راي دادن متعدد صورت گرفته است يک هيئت بين المللي متخصصين تحت سرپرستي ملل متحد جهت تحقيق روي اين موضوع به کابل رفته است.

XS
SM
MD
LG