لینک های دسترسی

Breaking News

حزب عمده طرفدار حکومت قزاقستان اتهامات رئيس پارلمان آن کشور را کم اهميت جلوه داده است - 2004-10-19


حزب عمده طرفدار حکومت قزاقستان اتهامات رئيس پارلمان آن کشور را که ديروز بخاطر ادعاهاي تقلب در انتخابات پارلماني ماه گذشته استعفي داد، کم اهميت جلوه داده است يک معاون رئيس حزب وطن امروز در آستانه در يک کنفرانس مطبوعاتي گفت حزب متاسف است که ژرمه خان تويک باي حزب را ترک کرده است اين مامور خزب گفت همه تخلفات ادعا شده در انتخابات مورد تحقيق قرار خواهد گرفت ژرمخان تويک باي بروز دوشنبه گفت با درک اين حقيقت که در انتخابات دست بازي شده نميتواند کرسي خود را در پارلمان جديد اخذ نمايد او همچنان گفت که حزب وطن مربوط نور سلطان نظربايف را ترک ميکند طبق نتايج رسمي انتخابات وطن و ساير احزاب طرفدار حکومت اکثريت کرسي هاي پارلمان ۷۷ عضوي را بدست آورده اند سازمان امنيت و همکاري اروپا که از انتخابات قزاقستان مراقبت ميکرد گفت انتخابات با معيارهاي بين المللي سازگار نبود

XS
SM
MD
LG