لینک های دسترسی

Breaking News

وزراي خارجه برتانيه و آلمان بار ديگر در مورد پروگرام ذروي ايران اظهار نگراني کرده اند - 2004-10-19


جک سترا، وزير خارجه برتانيه و يوشکا فشر، همتاي آلماني اش امروز در لندن ملاقات کردند جک سترا گفت ايران تا بحال بمذاکره کنندگان بين المللي اطميناني را که در مورد پلان هاي ذروي لازم دارند، نداده است در هفته جاري، توقع ميرود چندين کشور اروپائي به ايران پلاني را ارائه کنند که شامل مشوق هاي اقتصادي است تا ايران را ترغيب نمايند از مساعي غني سازي يورانيم منصرف گردد بروز دوشنبه ايران گفت آماده است موضوع ملتوي ساختن بعضي از فعاليت هاي ذروي خود را مورد بحث قرار دهد ولي هيچگاه نميتواند بصورت دائمي از حق غني سازي يورانيم منصرف شود ايران اين ادهاها را تکذيب کرده که کوشش ميکند اسلحه ذروي توليد نمايد عمليه غني سازي يورانيم يک عمليه اساسي در توليد اسلحه ذروي است ولي ميتوان ازان براي توليد انرژي نيز کار گرفت

XS
SM
MD
LG