لینک های دسترسی

Breaking News

هندو پاکستان گفت و شنود را ادامه ميدهند - 2004-10-20


هند و پاکستان روي آغاز پيشنهادي يک خط اتصالي بس بين مراکز دو کشمير در ماه دسمبر مذاکره خواهند کرد.

يک نطاق حکومت پاکستان ميگويد دو کشور بعد از کوشش زياد جهت تعيين تاريخي موافقه کردند که متخصصين شان سر از تاريخ هفتم دسمبر براي دو روز در دهلي جديد مذاکره ميکنند.

اين مذاکرات بخشي از يک عمليه جامعي است که امسال بين دو همسايه داراي اسلحه ذروي آغاز يافت دو همسايه اي که دو سال قبل به چهارمين جنگ شان نزديک شدند اين سخنگو همچنان تاريخ مذاکرات متخصصين را براي هفت موضوع ديگر، بشمول تدابير ايجاد اعتماد ذروي براي آخر نومبر، اعلام کرد.

نتايج اين هشت مذاکره در جلسه سکرترهاي وزارت خارجه دو کشور در ماه دسمبر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

XS
SM
MD
LG