لینک های دسترسی

Breaking News

کوفي عنان خواستار ۲۰۰ مليون دالر کمک به دارفور شده است - 2004-10-20


کوفي عنان، سرمنشي ملل متحد ميگويد براي مساعي بشرخواهانه در منطقه دارفور سودان بکمک بيشتر خارجي ضرورت است.

کوفي عنان ديروز در لندن بخبرنگاران گفت وجوه کمک ملل متحد ۲۰۰ مليون دالر کسر دارد.

او همچنان براي توسعه مساعي اتحاديه اروپائي جهت نظارت از آتش بس بين گروه هاي شورشي و تندروان عرب طرفدار حکومت خواستار کمک شد.

ملل متحد تخمين ميکند در منازعه اي که بيش از يک سال قبل آغاز يافت ۷۰ هزار نفر کشته و يک و نيم مليون ديگر پناهنده شده اند.

قرار است فردا حکومت سودان و شورشيان دارفور در نايجريا يک دور جديد مذاکرات صلح تحت سرپرستي اتحاديه افريقا را آغاز کنند.

شورشيان دارفور خرطوم را به ناديده گرفتن منطقه و پشتيباني از تندروان عرب که مسؤل فجايع عليه اهالي پنداشته ميشوند، متهم ميکنند حکومت سودان اين ادعاها را تکذيب ميکند.

XS
SM
MD
LG