لینک های دسترسی

Breaking News

پيروزي    چشمگير  احتمالي  کرزي  در انتخابات رياست  جمهوري - 2004-10-21


در حاليکه بيش از شصت و دو فيصد آرا شمار شده است، چنين معلوم ميشود که حامد کرزي رئيس دولت انتقالي افغانستان به پيروزي قابل ملاحظه در اولين انتخابات مستقيم رياست جمهوري نايل گرديده است. بموجب تازه ترين نتايج کرزي بيش از چهل پوينت بر نزديکترين رقيبش، يونس قانوني سبقت دارد. نتياج نشان ميدهد که رئيس دولت انتقالي شصت فيصد آرا را بدست آورده است در حاليکه قانوني اندکي بيش از هفده فيصد آرا را دارد کرزي فقط پنجاه فيصد آرا را براي احتراز از درو دوم انتخابات ضرورت دارد. مامورين انتختابات ميگويند نتايج نهائي تا زمانيکه شمارش آرا تکميل نگردد و هيات سه عضوي متخصصين از کانادا، سويدن و برتانيه تحقيقات خود را بر ادعا هاي بي نظمي ها در انتخابات تکميل نکنند اعلام نخواهد شد.

XS
SM
MD
LG