لینک های دسترسی

Breaking News

حکم  يک قاضي مبني بر اجازه ملاقات خصوصي زندانيان گونتانامو با وکلاي مدافع - 2004-10-21


يک قاضي فدرال ايالات متحده ميگويد مظنونين دهشت افگني که تحت توقيف مقامات ايالات متحده در خليج گوانتاناموي کيوبا قرار دارند بايد اجازه داشته باشند با وکلاي مدافع شان خصوصي ملاقات کنند. کالين کالار کوتلي قاضي محکمه حقوق ايالات متحده تصميمش را بعد از ظهر روز چهار شنبه صادر نموده و بطرفداري از سه زنداني کويتي حکم نمود که در اين زندان تحت دااره قواي بحري ايالات متحده بسر ميبرند. قاضي پلانهاي حکومت را براي ثبت ملاقاتهاي بين زندانيان و وکلاي مدافع شان رد نموده گفت نگراني هاي امنيت ملي بر حقوق عنعنوي وکلا و مؤکلين حاکم نيست.

محکمه عالي ايالات متحده درماه جون حکم نمود که زندانيان گوانتانامو ميتوانند در برابر اسارت شان در هر محکمه ايالات متحده اقامه دعوي نمايند حکومت موافقه کرده بود که اين زندانيان با وکلا ملاقات نمايند ولي استدلال داشت که يک الزام قانوني نيست قاضي کالار گفت انتظار نمي رود که زندانيان متولد خارج ايالات متحده بتوانند بدون نمايندگي حقوقي از آنها بانظام محاکم ايالات متحده رفتار نمايند

XS
SM
MD
LG