لینک های دسترسی

مامورين ايراني ميگويند  افغانها نبايد  خارجيان را  اجازه دهند  که کشور شانرا اشغال کنند - 2004-10-22


نماينده حکومت ايران در امور افغانستان ميگويد مردم افغانستان نبايد به خارجيان اجازه دهند که کشور شانرا اشغال کنند و و بکلمات او غرور ملي شانرا از بين ببرند راديوي دولتي ايران ميگويد حسين ابراهيمي اين تبصره ها را در کنفرانس ملا هاي افغانستان در شهر قُم ايران بروز پنجشنبه نمود اين راديو از او نقل قول ميکند که از ملا هاي افغان خواست که از امکانات مختلف براي آوردن نظم درکشور شان تفاهم بيشتر متقابل استفاده کنند

XS
SM
MD
LG