لینک های دسترسی

Breaking News

مسافرت مجوزهء صدراعظم پاکستان  به هند - 2004-10-25


مامو رين پاکستان ميگويند شوکت عزيز صدراعظم پاکستان ماه آينده از هند و ساير کشور هاي شامل در انجمن همکاري اقتصادي جنوب آسيا يا » سارک « بازديد خواهد کرد. سخنگوي وزارت خارجه پاکستان امروز دوشنبه به خبرنگاران در اسلام آباد گفت اين اولين مسافرت رسمي عزيز به هند از هنگام انتخاب شدن او به حيث صدراعظم پاکستان در ماه آگست باينطرف است. نطاق گفت عزيز به هند براي شرکت در جلسات »سارک« مي رود اما درعين حال گفت و شنود هاي دو جانبه را با اولياي هند انجام خواهد داد. بشمول يک ملاقات با منموهن سينگ همپايه هندي اش در حال حاضر پاکستان رياست دوراني سازمان منطقوي سارک رابه عهده دارد. بازديد شوکت عزيز از هند در فرجام يک عمليه همه جانبه گفت و شنود متقابل دو کشوررقيب وداراي نيروي ذروي صورت مي گيرد که در ماه جنوري آغاز يافت. پاکستان و هند موافقه کرده اند همه اختلافات برجسته شانرا از راه مذاکرات صلح آميز حل و فصل کنند ، بشمول منازعه اي ازده ها سال حل ناشده کشمير بين دو کشور.

XS
SM
MD
LG