لینک های دسترسی

مقامات تاجکستان خبر منتشره در صفحه انترنت افغانستان در مورد اعزام قواي نظامي آنکشور به افغانستان را رد نموده است - 2004-10-26


مقامات تاجکستان خبر منتشره در صفحه انترنت افغانستان در مورد اعزام قواي نظامي آنکشور به افغانستان را رد نموده است

XS
SM
MD
LG