لینک های دسترسی

يک  ملاي  اسلامي  در رابطه با  دو  بم گذاري دهشت  افگني در  اندونيزيا  تحت  محاکمه گرفته شده است - 2004-10-28


ابو بکر بشير متهم به طرح و يا تحريک بم گذاري انتحاري سال گذشته در هوتل ماريات در جاگارتا و همچنان بم گذاري هاي سال دو هزار دو بر جزيره تفريحگاه بالي ميباشد. تدابير امنيتي در اطراف اديتوريم جاگارتا که به يک اتاق محکمه مبدل ساخته شد شديداست. تعداد ي از حاميان ابو بکر بشير وقتي او وارد اين عمارت شد نداي الله اکبر سر داده بودند. بعد از آنکه مدعي العموم ها اتهامات را عليه ابو بکر بشير قرائت کردند محاکمه تا چهارم نومبر معطل قرار داده شد.

ابو بکر بشير همچنان به رهبري گروه تندرو منطقوي جما عة الاسلامه متهم است که مسؤل بم گذاري ها بر هوتل ماريت قلمداد شده است بشير اين اتهامات را رد کرد

XS
SM
MD
LG