لینک های دسترسی

ياسر عرفات به يک شفاخانه  محلي در رام الله  انتقال داده خواهد شد - 2004-10-28


منابع فلسطيني نز ديک به ياسر عرفات ميگويند اين رهبر بيمار فلسطيني به هوش بوده و موافقه کرده که به يک شفاخانه محلي در رام الله انتقال داده شود. اين منابع ميگويند انتقال او طي چند ساعت آينده صورت خواهد گرفت. آنها ميگويند هيات هاي طبي خارجي تشخيص کرده اند که عرفات انفلو انزا شده و سنگ کسيه صفرا دارد. احمد البعش يک عضو شوراي ملي فلسطيني ها به راديوي صداي فلسطيني ها گفت نشرات وسايط نشراتي در مورد وخامت وضع صحي عرفات مبالغه کرده است.

وضع صحي عرفات شام چهار شنبه بعد از آن وخامت پيدا کرد که مدت کوتاهي بيهوش شد. در عين زمان جناح هاي رقيب فلسطيني شام امروز جلسه خواهند کرد و منابع ميگويند روي يک تشکيل قومانداني مشترک در جريان غير فعال بودن عرفات موافقه خواهند کرد. قبلاً امروز پنجشنبه اريل شرون صدراعظم اسرائيل و احمد قوريعه صدراعظم فلسطيني ها در باره تداوي عرفات مذاکره کردند جزئيات اين مکالمه تيلفوني افشا نشده است.

XS
SM
MD
LG