لینک های دسترسی

تحليل يک ويديو تيپ  تهديد  حمله بر ايالات  متحده  توسط سي  آي اِي  اف  بي  آي - 2004-10-28


دفاتر استخباراتي ايالات متحده ويديو تيپي را تحت تحليل گرفته اند که به دستگاه تلويزيون اي بي سي داده شده و حاوي مطالبي ميباشد که ميگويد شبکه دهشت افگني القاعده تهديد ميکند که حملاتي عليه ايالات متحده خواهد نمود. اي بي سي از پخش اين ويديو تيپ تا زمانيکه مؤثقيت آن تصدق شده بتواند ابا ورزيده است.

تلويزيون اي بي سي ايالات متحده اين ويديو تيپ را که يک ساعت دوام ميکند بعد از آنکه دفتر خبر هاي اين تلويزيون آنرا روز دو شنبه در نيويارک بدست آورد به اف بي آي و سي آي اي تسليم داده است.

اين ويديو تيپ توسط يک پروديوسر اين شبکه در پاکستان به اين دفتر رسيده که وي آنرا از يک واسط بدست آورده بود. اين تيپ حاوي تصاويري از يک مرد نقاب پوش است که خود را بنام آسام امريکائي معرفي ميکند و به زبان انگليسي تهديد ميکند که خون در جاده هاي امريکا جاري خواهد شد. زبان شناساني که اين تيپ را مطالعه کرده اند يقين ندارند که گوينده اين تيپ متولد امريکا باشد. تذکر از اين خبر ها و حوادث روزانه نشان ميدهد که اين تيپ درين اواخر ثبت شده و حاوي يک علامه قابل تشخيص القاعده است

XS
SM
MD
LG