لینک های دسترسی

Breaking News

مامورين کشورهاي مشترک المنافع ميگويند توقع نداشتند مشرف قومانداني اردو را نگهدارد. - 2004-10-29


منشي عمومي کشورهاي مشترک المنافع ميگويد تصميم جنرال پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان مبني بر حفظ قومامداني اردو پائين تر از توقع بود. دان مکنن، طي صحبت در دهلي جديد گفت از بعضي از تدابير سياسي جنرال مشرف که شامل انتخابات پارلماني بود، خوش است. اما او گفت کشورهاي مشترک المنافع توقع داشتند که به تعهد خود مبني بر استعفي از عهده قومانداني اردو وفا کند. ماه گذشته پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان از تعهد سال ۲۰۰۳ خود مبنيبر ترک عهده قومانداني اردو تا ختم سال جاري منصرف شده گفت اکثر پاکستاني ها ميخواهند او عهده نظامي را نگهد ارد. از گفت اين موضوع را تحت غور قرار داده که بنا بر تهديدهاي امنيتي داخلي عهده خود را نگهدارد.

XS
SM
MD
LG