لینک های دسترسی

Breaking News

کميته  اجرائيه سازمان آزاديبخش  فلسطين  امروز شنبه  براي اولين بار  بدون  رهبر اين سازمان  ياسر عرفات  جلسه  ميکند. - 2004-10-30


مامورين فلسطيني ميگويند جلسه هفته وار بمنظور تامين دوام فعاليت نهاد هاي فلسطيني در جريان غيابت عرفات است. اين جلسه يک روز بعد از آن داير ميگردد که رهبر عليل و هفتاد و پنج ساله فلسطيني براي آزمايشات طبي جهت معلوم کردن بيماري او که فکر ميشود بي نظمي جدي خون باشد به پاريس انتقال داده شد. اين شايعات افزايش يافته که عرفات به بيماري سرطان خون مبتلا است. عرفات جا نشيني براي خود تعين نرکده و هيچ کسي را ععين ننموده که در غياب او کار کند. مامورين ساحل غربي ميگويند احمد قوريعه صدراعظم فلسطين امور روزمره اداره خود مختار فلسطيني و محمود عباس صدراعظم سابق امرو سازمان آزاديبخش فلسطين را پيش خواهد برد. در عين زمان در شهر جنين در سال غربي فلسطيني ها ميگويند عساکر اسرائيلي يک نو جوان فلسطيني را بضرب گلوله بقتل رسانيده اند.

XS
SM
MD
LG