لینک های دسترسی

وضع صحي  عرفات  - 2004-10-31


مامورين فلسطيني ميگويند علامه اي دال بر مرض سرپان خون و يا کدام ناخوشي مهلک ديگررا در وجود ياسر عرفات نديده اند ،اما معاينات مزيد را براي تثبيت دليل مريضي رهبر فلسطينيها انجام خواهند داد. اين مامورين ،که عرفات را بروز جمعه جهت معاينات صحي به فرانسه بدرقه کردند، امروز يکشنبه گفتند نتايج آزمايشات مزيد را بروز چهار شنبه انتظارمي کشند اما تا کنون هيچ علامتي دال از کدام مريضي خطرناک را در او نديده اند. در هنگام غيابت عرفات از اراضي فلسطيني ، احمد قرعيه صدراعظم فلسطينيها امور يوميه اداره خودمختاري فلسطيني ها و محمود عباس ، صدراعظم سابق ، سازمان آزادي بخش فلسسطين را اداره ميکند. هردو نفر حين ملاقات با مامورين فلسطيني، کرسي عرفات را ، بطور سمبوليک، خالي گذاشتند.

XS
SM
MD
LG