لینک های دسترسی

Breaking News

انتخابات رياست جمهوري اوکراين - 2004-10-31


امروز يکشنبه قواي امنيتي اوکراين در حالي به شدت به حفظ امنيت پرداخته اند که راي دهندگان در انتخابات رياست جمهوري اين جمهوري اتحادشوري سابق ، که يک آزمون ديموکراسي در آن کشور خوانده مي شود ، راي ميدهند . بقول مامورين بيش از ۴۰۰٫۰۰۰ عسکر و پليس در مراکز رايدهي کشور براي انتخاب جانشين رئيس جمهور ليونيد کوچمان مستقر ساخته شده اند . بررسي هاي افکار عامه نشان ميدهد که ويکتور ينوکوويچ ، صدراعظم، و ويکتور يوشچينکو، رقيب انتخاباتي او، از طرفداري مساوي برخورد اند که اين تدوير انتخابات ثاني براي رياست جمهوري را در بين آندو در ماه نوامبر تقريباً حتمي ميبسازد . يانوکوييچ ، که يک حامي جدي قايم شدن ارتباطات هر بيشتربا ماسکو است ، تعهد سپرده که به سعي اوکراين براي يافتن عضوت پيمان دفاعي اتلس شمالي يا ناتو پايان خواهد داد و زبان روسي را زبان رسمي کشور خواهد ساخت . يوشچينکو تعهد کرده ارتباطات اوکراين را با غرب، مخصوصاً با ناتو و اتحاديه اروپائي ، زياد خواهد ساخت

XS
SM
MD
LG