لینک های دسترسی

آخرين سعي  دو داوطلب رياست جمهوري امريکا براي جلب طرفداري  مردم - 2004-10-31


در حاليکه به انتخابات رياست جمهوري امريکا دو روز باقي مانده است، رئيس جمهور بش و سناتور جان کيري، رقيب انتخاباتي او از حزب ديموکرات، با توقف هاي انتخاباتي در ايالاتي که هردو بشدت در آن مبارزه کرده اند، آخرين تلاش هاي شانرا براي جلب آراي مردم بخرچ ميدهند. قرار است هر دو نفر امروز يکشنبه در ايالات فلوريدا و اوهايو دوباره سخنراني کنند. انتظار مي رود کيري در نيو همشر نيز حرف بزند. بروز شنبه دو رقيب انتخاباتي در حالي دوباره بر موضوع دهشت افگني تصادم کردند که يک ويديو تيپ تازه بن لادن يک عنصر جديد عدم ايقان را در انتخابات رياست جمهوري امريکا بروز سه شنبه تزريق کرد.

هر يک از دو طرف گفتند بهترين سعي شانرا براي جنگ بمقابل القاعده انجام خواهند داد. آنها مشي و برخورد جانب مقابل را براي پيگرد و دستگيری اسامه بن لادن موردسوال قراردادند. رئيس جمهوربش، سناتورکيري را به ضعيف بودن متهم ساخت. در حاليکه کيري گفت جنگ هشيارانه تر و موثرتر را عليه دهشت افگني پيش خواهد برد.

XS
SM
MD
LG