لینک های دسترسی

Breaking News

التماس  ملل متحد براي رهائي گروگانها در افغانستان - 2004-10-31


موسسه ملل متحد براي رهائي فوري سه تنن از کارمندان تعاون بشري خود التماس کرده که در هفته قبل در افغانستان گروگان گرفته شدند. منويل دو الميدا دوسيلوا، سخنگوي ملل متحد در کابل بروز يکشنبه ازاختطاف کنندگان اين سه تن خواست به گروگان ها صدمه اي نزنند. او گفت هر سه تن محتاج به مواظبت طبي اند و بهترين پاسخ رهائي انهاست. همچنان بروز يکشنبه تندرواني که اين سه تن را گروگان گرفته اند پيشنهاد کردند حاضر اند ضرب الاجل معينه قبلي را تا روز چهار شنبه تمديد کنند و هرگاه تا آن روز خواسته هاي شان برآورده نشود گروگانهاي شانرا خواهند کشت.

اختطاف کنندگان اين سه تن تقاضا دارند ملل متحد و جميع عساکر خارجي از افغانستان خارج گردند و همه افغانها از زندان هاي خارجي رها شوند.

در عين حال مامورين دولت فيليپين براي کمک در رهائي يکي از گروگانها که يک ديپلومات فيليپين است و با دو خانم اختطاف شده است، وارد کابل شده اند .

XS
SM
MD
LG