لینک های دسترسی

Breaking News

محاکمه  سلوبودان ميلوشوييچ - 2004-11-01


محاکمه سلوبودان ميلوشوييچ و اعطاي حق دفاع از خود به او محکمه رسيدگي به جرايم جنگي ملل متحد در هاگ حکم داده است که سلوبودان ميلوشوييچ رئيس جمهور سابق يوگوسلاويا مي تواند در محاکمه خود به الزام ارتکاب جرايم جنگي از خوددفاع کند ، اما وکلاي مدافع تعين شده از جانب محکمه بايد درآن دخيل باقي بمانند . محکمه جرايم جنگي هاگ اين حکم اش را امروز دوشنبه در کمتر از دو هفته بعد از آن داد که وکلاي مدافع تعين شده آن محکمه خواستند از پيشبرد وظيفه محوله شان در آن قضيه سبکدوش گردند چه شکايت داشتند سلوبودان ميلوشوويچ با آنها همکاري نمي کند . قبل از اين تقاضاي آنها ، يک تعداد از شهود مدعي عليه حاضر نشدند گواهي بدهند مگر اينکه محکمه به ميلوشوويچ اجازه بدهد شخصاً از خود دفاع کند . ميلوشوويچ تا ماه پيش از خوددفاع ميکرد و اما بعد محکمه دو تن از وکلاي حقوقي را براي او تعين نمود و از ناخوشي صحي مدعي عليه ابراز نگراني کرد . سلوبودان ميلوشوويچ مواجه به ۶۰ مورد ارتکاب جرايم جنگي شده است .

XS
SM
MD
LG