لینک های دسترسی

مقامات افغان تحقیقات تازه یی را در مورد اینکه آیا مقامات بلند پایه افغان در  اختطاف سه کارمند ملل متحد در افغانستان سهم دارند یانه، آغاز کرده اند.    - 2004-11-01


مقامات افغان تحقیقات تازه یی را در مورد اینکه آیا مقامات بلند پایه افغان در اختطاف سه کارمند ملل متحد در افغانستان سهم دارند یانه، آغاز کرده اند.

XS
SM
MD
LG