لینک های دسترسی

Breaking News

به ابتکار وزارت امور داخله دولت انتقالي افغانستان  سيمينار يک روز تحت عنوان بسيج نيروهاي تنفيذ قانون در مبارزه با کشت کوکنار امروز در شهر کابل داير شد - 2004-11-01


به ابتکار وزارت امور داخله دولت انتقالي افغانستان سيمينار يک روز تحت عنوان بسيج نيروهاي تنفيذ قانون در مبارزه با کشت کوکنار امروز در شهر کابل داير شد.

XS
SM
MD
LG