لینک های دسترسی

Breaking News

افراد مسلح در عراق  معاون  والي  بغداد را بقتل رسانيدند - 2004-11-01


ادنان عبدالرحمن، مامور وزارت داخله عراق ميگويد هاتم کميل امروز دوشنبه ذريعه افراد مسلح بسواري موتر بقتل رسيد و دو تن از محافظين او زخمي شدند . منبع ميگويد افراد ممهاجم ناشناس اين حمله را هنگامي بعمل آوردند که معاون والي بغداد بسواري موتر عازم دفتر کار خود بود . درغرب بغداد ، مامورين شفاخانه گفتند امروز دست کم دو تن در تصادمات شديد قواي ايالات متحده با شورشيان کشته شدند . آژانس هاي خبري مشعر است يکي از هلاک شدگان يک کمره من آزاد عراقي بنام » ديا نجيم « بود که از صحنه جنگ عکاسي مي کرد . يک تن ازافراد بحريه ايالات متحده و دست کم شش تن يگر بروزيکشنبه در شهر متشنج ووواقعگ در ۹۰ کيلومتري بغداد کشتهشدند. باوجود خشونت ها امروزي ، مامرين عراق يک مبرزه براي قبت نام رايدهندگان را براي اتحابات ملي در عراق رسما ل آغاز کردندکهقرار است در ماه جنوري سالآينده بعمل آيد .

XS
SM
MD
LG