لینک های دسترسی

Breaking News

مسدود شدن موقت سفارت  ناروي در ريگا - 2004-11-01


حکومت ناروي به تعقيب هشداريه ها به امريکائييان در منطقه بالتيک از يک تهديد دهشت افگني ممکنه ، در يک اقدام احتياطي سفارت خودرا در ريگا، پايتخت لاتويا، موقتاً مسدود کرد وزارت خارجه ناروي امروز دوشنبه به خبرنگاران گفت تصميم آن کشوربراي مسدود کردن سفارت مبتني بر اطلاعات حاصله بغير از ايالات متحده بود. سفارت خانه هاي ايالات متحده درلاتويا، استونيا و فنلند بروز يکشنبه اخباريه هاي را بر پايه اطلاعات تهديده حاصله از وزارت خارجه امريکا نشر کردند . در اين اعلاميه ها از اتباع امريکائي در منطقه خواسته شده از داخل شدن در اجتماعات بزرگ نظير مراکز خريد و فروش واستفاده از وسايط حملو نقل عامه خوندداري کنند . مقامت لاتويائي ميگويند در حالت آماده اش بلندقراردارند .

XS
SM
MD
LG