لینک های دسترسی

Breaking News

اعطاي حق پناهندگي به  مسلمانهاي برما در ماليزيا - 2004-11-01


متابع جمعي خبري ماليزيا گذارش ميدهد که حکومت ماليزيا به مسلمانهاي برمائي نژاد موقف پناهنده خواهد داد . راپور مشعر است که به هزارها تن از مردم » روهينگا« نژاد اسنادي داده خواهد شد که به آنها اجازه ميده در مالييزا تا هنگامي سکونت اختيار کنند که موسسه ملل متحد براي شان درکشور هاي ثالت مسکن و ماوائي را سراغ بيند . در گذشته ماليزيا روهينگاه ها را مهاجرين غير قانوني ميخواتندکه مي شد آنها را بازداشت و اخراج کرد.

XS
SM
MD
LG