لینک های دسترسی

Breaking News

امکان تخفيف در تقاضا هاي تندروان افغان که سه  کارمند ملل  متحد را گروگان گرفته اند  - 2004-11-02


تندروان افغان که سه کارمند ملل متحد را در افغانستان گروگان گرفته اند متذکر اشاره کرده اند که شايد تقاضا هاي خود را که ملل متحد و عساکر خارجي افغانستان را ترک گويند تخفيف دهند. آنها گفتند هر گونه مصالحه با حکومت افغانستان، متقابل خواهد بود واين اشاره را در حالي نمودند که گروه هاي مختلفي سعي کرده اند براي آزادي گروگانان مذاکره کنند. تندروان که خود را جيش مسلمين ميخوانند تهديد کرده اند که اگر تا روز چهار شنبه تقاضا هاي آنها براي خروج ملل متحد و تمام عساکر خارجي از افغانستان و آزادي تمام افغانهاي که در زندانهاي خارج هستند ، بر ٰآورده نشود، گروگانان را خواهند کشت. روز يکشنبه آنها پيشنهاد کردند که تمديد اين ضرب الاجل را تحت غوي ميگيرند. مامورين افغانستان ميگويند خوشبين هستند که اين کار مندان ملل متحد بدون اينکه آسيبي به بينند آزاد خواهند شد. گروگانان از آير لند شمالي ، سربيا و فليپين هستند آنها روز پنجشنبه گذشته در کابل اختطاف شدند.

XS
SM
MD
LG