لینک های دسترسی

جراحت  چهار نفر در انفجار  بم  موتري در  جنوب  غرب  پاکستان - 2004-11-02


پوليس پاکستان ميگويد يک بم قوي تعبيه شده در يک موتر در نزديکي اقامتگاه يک مامورعالي رتبه حکومت در شهر کزيته در جنوب غرب پاکستان منفجر گرديد وحد اقل چهار نفر را زخمي ساخت. مقامات ميگويند جان محمد يوسف وزير اعظم گلايتي در انفجار امروزي که پنجره هاي اقامتگاه او را در هم شکست و بعضي از عارات همجوار را خساره مند ساخت آسيبي نديده است. تا کنون کسي مسؤليت اين انفجار را ادعا نکرده است ولي مقامات فکر ميکنند که اين حمله کار ملي گرايان در بلوچستان است که حقوق سياسي و اقتصادي و همچنان کنترول بيشتر بر ذخاير گازطبيعي و منابع معدني منطقه را تقاضا دارند.

XS
SM
MD
LG