لینک های دسترسی

دفتر تنظيم مشترک انتخابات رياست جمهوري افغانستان رفتن به دور دوم انتخابات را رد نموده ميگويد  در ظرف سه روز آينده نتايج انتخابات اعلام خواهد شد. - 2004-11-02


دفتر تنظيم مشترک انتخابات رياست جمهوري افغانستان رفتن به دور دوم انتخابات را رد نموده ميگويد در ظرف سه روز آينده نتايج انتخابات اعلام خواهد شد.

XS
SM
MD
LG