لینک های دسترسی

جان کري  کانديد  حزب  دموکرات براي  رياست  جمهوري  به شکست خود  درين  انتخابات  به جارج بُش  اعتراف کرده است  - 2004-11-03


جان کري کانديد حزب دموکرات براي رياست جمهوري به شکست خود درين انتخابات به جارج بُش اعتراف کرده است و رهبر حزب جمهوريخواه بعد از يک مسابقه بسيار نزديک به هم براي بار دوم بحيث رئيس جمهور انتخاب گرديد.

قرار است جان کري اندکي بعد از باستن بيانيه بدهد. قصر سفيد ميگويد جارج بُش رئيس جمهور بعد از ظهر امروز به وقت واشنگتن بيانيه خواهد داد.

همکاران جان کري ميگويند وي در حدود دوازده ساعت بعد از آنکه راي دهي ختم گرديد به جارج بُش تيلفون نمود . اين اقدام آنچه را که تعداد زيادي فکر ميکردند تکرار تاخير طولاني نتايج انتخابات باشد مثل انتخابات سال دو هزار که جارج بُش دران پيروز گرديد بر طرف نمود. نتايج انتخابات روز سه شنبه که تقريباً تکميل گرديده نشان ميدهد که جارج بُش از جان کري در راي عامه سبقت دارد و پنجاه و يک فيصد آرا را گرفته است درحاليکه جان کري چهل و هشت فيصد راي را دارد. جارج بُش اولين کانديد است که اکثريت راي عامه را بعد از پدرش جارج بُش بزرگ در سال ۱۹۸۸ بدست مي آورد.

اختلاف روي نتايج آراي ايالت او هايو موجب تاخير اعتراف کري به شکست گرديد. جارج بُش رئيس جمهور در حدود يک صد و چهل هزار راي عامه در اوهايو پيش ميباشد. ولي در حدود يکصد و پنجاه هزار تا دو صد و پنجاه هزار راي هنوز شمار نشده است و هيات مبارزات انتخاباتي کري گفت ميخواهد که هر راي شمار شود.

XS
SM
MD
LG