لینک های دسترسی

Breaking News

اعتراف  سه  رقيب عمده  کرزي  به  شکست در انتخابات - 2004-11-04


سه رقيب عمده حامد کرزي در اولين انتخابات مستقيم رياست جمهوري به شکست شان در راي دهي ماه گذشته اعترف کردند. يونس قانوني، محمد محقق و عبد الرشيد دوستم امروز گفتند نتايج انتخابات نهم اکتوبر را قبول خواهند کرد. حامد کرزي امشب د ر تلويزيون افغانستان بيانيه قبولي ايراد خواهد کرد. رئيس جمهور منتخب افغانستان در اوايل ماه دسمبر بکارش آغاز خواهد کرد. رئيس جمهور منتخب افغانستان با چالش هاي زيادي بشمول تشکيل يک کابينه جديد. بر کناري جنگ سالاران منطقوي از قدرت و امحاي توليد ترياک پيشرو خواهد داشت. وي همچنان وعده کرده که معيار سطح زندگي افغانها را پس از بيبست و پنج سال جنگ ارتقا خواهد داد. همچنان امروز پنجشنبه حامد کرزي رئيس جمهور منتخب افغانستان پيروزي جارج بُش را در انتخابات رياست جمهوري ايالات متحده تبريک گفت و افزود اين پيروز مناسبات بين دو شريک پيروزمند در جنگ عليه دهشت افگني استحکام خواهد بخشيد. دفتر مشترک تنظيم انتخابات که دران افغانستان و ملل متحد شريک هستند حامد کرزي را ديروز برنده اين انتخابات اعلام نمود و گفت مشکلات و نا رسائي هاي روز انتخابات آنقدر کوچک بود که بر پيروزي کرزي درين انتخابات تاثيري نداشت. در عين زمان کوفي عنان منشي عمومي ملل متحد پيروزي حامد کرزي را به او تبريک گفته و از حکومت جديد افغانستان خواسته است که به اتکاي خود بر مساعدت ملل متحد در استحکام صلح و امنيت ادامه دهد.

XS
SM
MD
LG