لینک های دسترسی

پيام تبريکي  رئيس  جمهور  چين  به  حامد کرزي  - 2004-11-04


هو ژانتاو رئيس جمهور چين به حامد کرزي رئيس جمهور منتخب افغانستان به نسبت پيروزي او در انتخابات رياست جمهوري تبريک گفته است. وسايط نشراتي دولتي چين امروز پنجشنبه از قول هو ژينتاو گزارش داد که وي ابراز اميد نموده که انتخاب آقاي کرزي به روابط مستحکمتر بين چين و افغانستان و تقويه مساعي جديدي براي پيشبرد صلح و ثبات در منطقه منجر گردد. چين با افغانستان يک سرحد مشترک بطول چهل کيلو متر در منطقه منتهاي شرقي افغانستان دارد.

XS
SM
MD
LG