لینک های دسترسی

Breaking News

يک مقام اندونيزيائي از داشتن هر نوع نقش در قتل هاي تيمور شرقي برائت گرفت - 2004-11-05


محکمه عالي اندونيزيا محکوميت گورنر سابق تيمور شرقي را باتهام جلوگيري نکردن از خشونت دران قلمرو سابق اندونيزيا، رد کرده است.

محکمه امروز حکم کرد که ابيليو سوارز، منحيث يک گورنر ملکي بر قواي امنيتي اندونيزيا و مليشياي متحد آن کنترول نداشت.

اين حکم ، محکوميت ابيليو سوارز را به سه سال زندان، رد نمود. گورنر سابق در ماه جولاي بزندان رفت و شايد بزودي آزاد شود.

خشونت بعد ازان آغاز يافت که ساکنين تيمور شرقي در يک همه پرسي تحت سرپرستي ملل متحد راي دادند که از تحت سلطه اندونيزيا آزاد شوند.

محاکم اندونيزيا تا بحال تقريباً ۱۸ نفر راکه بخاطر نقش شان در خشونت محاکمه شده بودند، برائت داده اند.

XS
SM
MD
LG