لینک های دسترسی

Breaking News

قواي نظامي ساحل عاج براي دومين روز متواتر مواضع شورشيان را بمبارد کرد. - 2004-11-05


طيارات نظامي ساحل عاج براي دومين روز متواتر مواضع شورشيان را بمبارد کرده و آن کشور را به تجديد جنگ داخلي نزديک تر ساخت.

طيارات جنگي امروز بر شهر شمالي ڤه ڤو وا بم پرتاب کرد. شاهدان عيني ميگويند عساکر حکومتي نيز بسوي آن شهر در حرکت اند.

صدها عسکر ملل متحد در مناطق مرکزي ساحل عاج کوشش ميکنند راه ها را مسدود کرده و مانع رسيدن عساکر حکومتي به ڤه ڤووا شوند.

تلفات ناشي از بمباردمان امروز هنوز معلوم نيست. از اثر بمباردمان ديروزي دو شهرک تحت سلطه شورشيان در شمال حد اقل سه نفر بقتل رسيدند.

اين خشونت ها جدي ترين از زمان امضاي متارکه در اسل گذشته ميباشد که بختم جنگ داخلي منجر شد.

امروز در يک انکشاف ديگر تندروان پشتيبان حکومت ساحل عاج مقر حزب مخالف حکومت را در ابيجان، مرکز تجارتي آن کشور را منهدم کرده و دفاتر يک حزب ديگر را چور و چپاول کردند.

XS
SM
MD
LG