لینک های دسترسی

Breaking News

تندروان افغان ميگويندکه مذاکرت بروز يکشنبه آغاز خواهد شد - 2004-11-06


يک نطاق تندروان افغان که تهديد کرده اند سه کارمند ملل متحد را که گروگان گرفته اند خواهند کشت ميگويد که با مذاکره کنندگان حکومت کابل و ملل متحد بروز يکشنبه مذاکرات را آغاز خواهند کرد.

نطاق گروه منشعب طالبان که خود را جيش المسلمين ميخوانند گفتند که مذاکره کنندگان شان امروز شنبه در محل ملاقات که در مورد موافقه شده است مواصلت کردند. ولي محل افشا نگرديده است. اين بيانات مغاير گزارشهاي قبلي ميباشد مبني بر اينکه مذاکرات قبلا آغازشده است. اين گروگانان دو زن ، يکي از ايرلند شمالي و ديگري از کاسووي سربستان، و يک مرد از فليپين ميباشند که همه شان با ملل متحد در افغانستان در انتخابات اخير کارميکردند. گفته ميشود که يکي از سه نفراز هنگاميکه در ماه گذشته در کابل اختطاف شده است ، بطور جدي مريض ميباشد.

اختطاف کنندگان ، اعضاي گروه منشعب طالبان موسوم به » جيش المسلمين « ميباشند که همچنان گفته اند تمام عساکر خارجي و کارمندان ملل متحد از افغانستان خارج شوند.

XS
SM
MD
LG