لینک های دسترسی

Breaking News

اختطاف کنندگان مامورين انتخابات ملل متحد در افغانستان خواستار ازادی 26 طالب اند - 2004-11-07


گروه تندروي که سه تن از کارمندان ملل متحد را در افغانستان گروگان گرفته اند ميگويند به حکومت افغانستنان یک فهرست ۲۶ نفري طالبان زنداني راداده اند که ميخواهنددر بدل رهائي گروگانها آزادشوند. اين بيانيه امروز يکشنبه ذريعه شخصي ارائه شد که مدعي بود سخنگوي گروه موسوم به جيش المسلمين است. او اظهار کرد حکومت تا روز سه شنبه وقت دارد زندانيان را آزاد سازد .

حکومت افغانسنان حاضر نشده تائيد کند که کدام مذاکراتي با اختطاف کنندگان انجام داده يا نه ؟ تندروان کارمندان نتخاباتي ملل متحد را در اواخر ماه قبل اختطاف کرده وتهديد کردند که انها را خواهند کشت مگر اينکه زندانيان طالب که در نزد قواي ايالات متحده در قيد بسر مي برند آزاد گردند و عمليات ملل متحد در افغانستان قطع شود و عساکر خارجي از افاانسنان حارج گردند . گروگانها يکمرد از فيليپين و دوزن از آير لند شمالي و کوسوفو اند .

XS
SM
MD
LG