لینک های دسترسی

Breaking News

تجليل ازروز  انقلاب  دروسيه - 2004-11-07


روسها امروز يکشنبه باراه پيمائي ها و تشکيل اجتماعات در بسياري از شهر هاي روسي از تعطيل روز انقلاب شان تجليل کردند. . تدابير اتخاذ شده امنيتي براي جلوگيري از حملات ممکنه شو ر شيان جدائي طلب چيچين در ماسکو و ساير شهر ها شديد بوده است . گروه هاي کمونست وطرفدار کريملن هردو جمعيت هائي را در پايتخت روسيه تشکيل داده و راه پيماهي کردند . پليس هردو دسته را براي جلوگيري از تصادم بين شان جدا نگهداشت . تعطيل روز ۷ نوامبر از آغاز انقلاب بولشويکي در ۱۹۱۷ تجليل مي کند که به تهداب گذاري اتحادشوروي منجر شد . دولت کمونستي اتحاد شوري سابق هفتاد سال عم ر کرد اما در سال ۱۹۹۱ فرو پاشيد . بسياري از افراد در تظاهرات امروزي از حکومت ولاديميير پوتين رئيس جمهورروسبه تقاضا کرد با پيشنهاد بعضي از اعضاي قانونگذار روسيه مخالفت کند که خواسته اند پوتين تاريخ روز انقلاب را به ۴ نوامبر، که روز پييروزي دريک جنگ جداگانه بمقابل پولند است تنبديل نمايد . آنها همچنان خواسته اند تعطيل نيز دوباره نام گذاري گردد و بنام تعطيل روز » وحدت ملي« خوانده شود . ميدان سرخ سنگ فرش شده در مقابل کريملن صحنه راه پيمائي سربازان سالخورده جنگ جهاني دوم قرار گفت که با اين عمل شان خواستند راه پيمائي سابق شانرا را در درروز تجليل انقلاب در سال ۱۹۴۱ در هنگامي تکرار کنند که تقريباً ۶۳ سال عساکر آلمان ناذي در فاصله تقرييباً ۵۰ کيلومتري ماسکو تجمع کرده بودند

XS
SM
MD
LG