لینک های دسترسی

عزميت  مامورين فلسطيني  به پاريس  براي  ديداراز عرفات - 2004-11-08


مامورين عالي رتبه فلسطيني براي مشوره با داکتران معالج عرفات رئيس اداره خود مختار فلسطين عازم پاريس شدند. اين هيات سه نفري شامل احمد قوريعه صدراعظم، محمود عباس صدراعظم سابق فلسطين و نبيل شعث وزير خارجه فلسطين از رام الله عازم اردن شدند تا از آنجا توسط طياره به فرانسه بروند. قبل بر آن، سفر آنها پس از آن معطل گرديد که سوهه عرفات خانم ياسر عرفات آنها را در يک تلويزيون عربي محکوم کرد که دسيسه دارند نقش رهبري فلسطين را از شهر بيمار او تصرف غصب کنند. عرفات بيش از يک هفته قبل براي معالجه پس از خرابي وضع صحي عازم فرانسه شد. شايعات وسيعي در مورد وضع صحي او پخش شده ولي مريضي او تا کنون رسماً تشخيص نگرديده است. مقامات فرانسوي گفته اند وضع او بسيار جدي و پيچيده ولي ثابت است.

XS
SM
MD
LG