لینک های دسترسی

امر حمله بر  فلوجه از طرف  صدراعظم مؤقت عراق - 2004-11-08


اياد علاوي صدراعظم عراق حمله قواي ايالات متحده و عراق را بر شهر فلوجه جهت آزاد ساختن اين شهر از دست دهشت افگنان اجازه داده است. علاوي امروز در بغداد وعده داد که حاکميت قانون بزودي در ين شهر جنگ زده اعاده خواهد شد . وي همچنان قوي گشت و گذار را بر فلوجه نافذ ساخت، راه ها را از فلوجه به شهررمادي دران نزديکي مسود ساخت و ميدان هوائي بغداد را نيز براي چهل و هشت ساعت مسدود نمود. هزاران عسکر ايالات متحده و عراقي در بيرون اين شهر تجمع کرده اند. قبل بر آن امروز قواي ائتلاف بر جناح غربي اين شهر پيشروي کرد و اداره شفاخانه عمده شهر فلوجه و دو پل عمده بر فراز درياي فرات بدست گرفت. اردوي ايالات متحده ميگويد چهل ودو شورشي از روز يکشنبه به اينطرف درين شهر کشته شده اند . يک نطاق ايالات متحده گفت از تلفات قواي ائتلاف درين عمليات گزارشي داده نشده است. طياره هاي ايالات متحده و قواي توپخانه اهدافي را درين شهر صبح امروز هدف قرار داد.

XS
SM
MD
LG