لینک های دسترسی

تعهد  جوانان هند  براي مبارزه عليه مرض  ادز - 2004-11-08


رهبران جوانان در هند تعهد کرده اند که عليه مرض کسب از بين رفتن تدريجي مقاومت وجود که بنام مخفف ايدز ياد ميشود مبارزه نمايند. در حدود سه هزاراز رهبران شاگردان يونيورستي ها و همچنان رهبران جوانان احزاب سياسي در يک کنفرانس دو روزه در دهلي جديد اين تعهد را نمودند. رهبران جوانان همچنان تعهد کردند که آگاهي را در باره جلو گيري از مرض ايدز در بين جوانان بلند ببرند . در حدود يک ثلث قضاياي جديد ويروس HIV در هند در بين جوانان کمتر از سن بيست و پنج سالگي ديده شده است. اين ابتکار در حالي بعمل آمده که تعداد هندي هاي که ويروس HIV درانها مثبت ديده به بيش از پنج مليون بلند رفته است که دومين کشور با بلند ترين تعداد مصابين به اين ويروس در جهان پس از افريقاي جنوبي ميباشد. اين ابتکار از طرف ملل متحد پشتيباني گرديده که ميگويدجوانان بايد سعي کنند تصور غلط افسانوي را در باره مرض ايدز دور کنند که شکل يک بيماري ساري را در هند گرفته است.

XS
SM
MD
LG