لینک های دسترسی

Breaking News

امر حمله بر  فلوجه از طرف  صدراعظم مؤقت عراق - 2004-11-08


قواي ايالات متحده با حمايت تانکها و قواي توپخانه بر حومه شهر فلوجه عراق امروز پيشروي کرده و يک شفاخانه و دو پل را بر فراز درياي فرات تصرف کردند. اردوي ايالات متحده گفت بيش از چهل شورشي کشته شده اند و چهار خارجي درين شهر تحت تصرف شورشيان از روز يکشنبه به اينطرف دستگير گرديده اند از تلفات قواي ايالات متحده گزارشي داده نشده است. در بغداد اياد علاوي صدراعظم عراق حمله قواي ايالات متحده و عراق را بر شهر فلوجه جهت آزاد ساختن اين شهر از دست دهشت افگنان اجازه داده است.وي وعده داد که حاکميت قانون بزودي در ين شهر جنگ زده اعاده خواهد شد . وي همچنان قيودگشت و گذار را بر فلوجه نافذ ساخت، راه ها را از فلوجه به شهررمادي دران نزديکي مسود ساخت و ميدان هوائي بغداد را نيز براي چهل و هشت ساعت مسدود نمود. هزاران عسکر ايالات متحده و عراقي در بيرون اين شهر تجمع کرده اند و به انتظار امر علاوي براي پيشروي هستند. صدراعظم مؤقت عراق با تائيد تهاجم گفت وي تمام امکانات را براي خاتمه دادن به اين اشغال توسط شورشيان بکار برده است.

XS
SM
MD
LG