لینک های دسترسی

Breaking News

خروج يک حزب  سني  ها  از حکومت  عراق  روي  موضوع  فلوجه - 2004-11-09


يک حزب عمده سني مذهبها از حکومت مؤقت عراق به عنوان اعتراض با تهاجم نظامي تحت قيادت ايالات متحده بر شهر فلوجه سنگرگاه شورشيان خارج شده است. محسن عبد الحميد رئيس حزب اسلامي عراق که همچنان عضو اسامبله ملي مؤقتي عراق نيز ميباشد ميگويد اين حمله بر فلوجه مردمان بيگناه را صدمه ميزند. تا کنون واضح نيست که خروج اين حزب از حکومت چه تاثيري بر حکومت مؤقت عراق برهبري اياد علاوي صدراعظم مؤقت خواهد داشت. روز دو شنبه علاوي اعلام داشت که به قواي ايالات متحده و عراقي صلاحيت داده که فلوجه را از شر شورشيان برهانند و تعهد نمود که حکمروائي قانون به اين شهر اعاده خواهد شد.

XS
SM
MD
LG