لینک های دسترسی

Breaking News

جمهوري اسلامي ايران ده پوسته مجهز با وسابل تخنيکي پيشرفته را در اختيارنيروهاي سرحدي افغانستان قرار داده است تا از قاچاق و ترافيک مواد مخدر جلوگيري بعمل آورد. - 2004-11-09


جمهوري اسلامي ايران ده پوسته مجهز با وسابل تخنيکي پيشرفته را در اختيارنيروهاي سرحدي افغانستان قرار داده است تا از قاچاق و ترافيک مواد مخدر جلوگيري بعمل آورد.

XS
SM
MD
LG