لینک های دسترسی

ادعاي  ايران  مبني بر توانائي  توليد  وسيع  راکتهاي بُرد  متوسط - 2004-11-09


ايران ميگويد اکنون توانائي آنرا دارد که راکت بالستيک نوع شهاب ۳ را به پيمانه وسيع توليد کند که مفسرين ميگويند ميتواند اسرائيل و يا پايگاه هاي ايالات متحده را در خليج فارس هدف بگيرد. نشرات دولتي ايران از قول علي شمخاني وزير دفاع ايران گزارش ميدهد که به شوخي گفت کشورش ميتواند اين راکت را به تعداد موتر هاي محبوب اين کشور بنام پيکان توليد نمايد. اين موتر از ده ها سال به اينطرف درايران به پيمانه وسيع توليد ميشود. ماه گذشته ايران گفت بُرد و مؤثقيت راکت شهاب ۳ را افزايش داده که ميتواند اهدافي را در بخشهاي از جنوب شرق اروپا هدف گيرد. مفسرين نظامي تا کنون علني اين ادعا را تصديق نکرده اند. وزير دفاع ايران همچنان اين ادعا ها را تکذيب کرد که ايران راکت بُرد دور را انکشاف ميدهد . تهران اصرار دارد که پروگران راکت به مقاصد دفاعي محدود است.

XS
SM
MD
LG