لینک های دسترسی

Breaking News

مامورين ايراني  عليه  فشار غربي ها  در مذاکرات  ذروي هشدار داده اند . - 2004-11-10


يک مامور ايراني ميگويد اگر کشور هاي غربي بر ايران فشار آورند که از پروگرام ذروي خود منصرف شود از معاهده بين المللي ذروي خارج خواهد شد. وسايط نشراتي ايران روز چهار شنبه از قول سيروس ناصري هيات ايران درين مذاکرات گزارش داد که اگر ايران تحت فشار قرار گيرد و يا تهديد شود، از معاهده عدم انتشار ذروي خارج خواهد شد و فعاليتهاي ذروي خود را مخفيانه پيش خواهد برد. ايران و چندين کشور اروپائي پيشنهادي را بمنظور اجتناب از يک مقابله درين ماه وقتي که اداره بين المللي انرژي ذروي براي بحث بر پروگرام مورد مناقشه ذروي ايران جلسه ميکند، تحت غور دارند.هيچ يک از جانبين روي مشخصات اين پيشنهاد صحبت نکرده اند ولي مامورين ملل متحد ميگويند خوشبيني محتاطانه در مورد اين پيشنهاد دارند. کشور هاي غربي ميخواهند که ايران پروگرام غني سازي يروانيوم را متوقف سازند که ميگويند از آن براي اعمار اسلحه ذروي استفاده شده ميتواند. ايران اصرار دارد که پروگرام ذروي آن براي مقاصد صلح آميز است.

XS
SM
MD
LG